Missie en Visie

Missie en Visie

De Adviesraad WMO van de gemeente Apeldoorn geeft mede vorm aan actief burgerschap in het belang van optimale participatie van alle Apeldoornse burgers. Zij zoekt hiertoe onder meer contacten met groepen belangenbehartigers, die divers van samenstelling kunnen zijn.

Missie
Vanuit de goede contacten in de samenleving streeft de Adviesraad Wmo van de gemeente Apeldoorn naar het geven van onafhankelijke kwalitatief hoogwaardige adviezen aan het college van Burgemeesters & Wethouder (B&W) op het terrein van zorg en welzijn en draagt zo bij aan het Wmo-beleid van de gemeente.

Kernwaarden
Deze visie en missie is gestoeld op een aantal kernwaarden. Dit zijn

  • onafhankelijkheid
  • representativiteit
  • integriteit
  • transparantie
  • respect
  • kwaliteitsbewustzijn

Deze waarden gelden zowel voor de raad als organisatie als voor het externe functioneren van de raad.