Links

Links

Veranderingen in de Zorg

Gemeente Apeldoorn Informatie van de gemeente over alle veranderingen in de zorg.
Rijksoverheid Hoe verandert mijn zorg? Alle informatie op een rijtje.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Informatie over de Wmo-wet 2015.
Jeugdwet 2015  Informatie van de Rijksoverheid over de Jeugdwet 2015.

 

Aanvraag wmo-voorzieningen

Wmo-loket Voor vragen en ondersteuning die bijdragen aan langer zelfstandig wonen en leven.

 

Belangenorganisaties

Koepel Wmo-raden Belangenbehartiger van alle Wmo-raden in Nederland.
Mee Veluwe IJsseloevers MEE ondersteunt mensen met een kwetsbaarheid of beperking. Bijvoorbeeld als gevolg van een verstandelijke of lichamelijke beperking, chronische ziekte, niet aangeboren hersenletsel of autisme.
Zorgbelang Gelderland Zorgbelang Gelderland komt op voor de belangen van burgers die te maken hebben met zorg en welzijn.
Ieder(in)  Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte.

 

Wonen en reizen

ROCOV Gelderland Belangenbehartiger van de OV-reiziger in Gelderland.
VAC Apeldoorn Onafhankelijke vrijwilligersorganisatie van woonconsumenten.

 

Adviesraad

Adviesraad VWI Apeldoorn De Adviesraad-VWI ondersteunt het sociale beleid van werk en inkomen en komt op voor duizenden cliënten in de gemeente Apeldoorn, Epe en Heerde.

 

Mantelzorg en vrijwilligerszorg

De Kap Vrijwillige hulpdienst en steunpunt mantelzorg
Mezzo Landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg
Mezzo – Kennisbank Bedoeld voor belangenbehartigers en wmo-raadsleden die zich bezighouden met mantelzorg en vrijwilligerszorg.