Voor wie is de Wmo bedoeld?

Voor wie is de Wmo bedoeld?

De adviesraad is er voor alle inwoners van Apeldoorn en in het bijzonder voor:

  • ouderen
  • jeugd
  • allochtonen
  • mantelzorgers
  • chronisch zieken
  • mensen met een verstandelijk beperking
  • mensen met een lichamelijke beperking
  • GGZ en Openbare GGZ, vrouwenhulpverlening en maatschappelijke opvang
  • bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen
  • cli├źnten van de thuiszorg