Werkwijze

Werkwijze

Vanuit de goede contacten in de samenleving streeft de Adviesraad Wmo van de gemeente Apeldoorn ernaar onafhankelijke kwalitatief hoogwaardige adviezen te geven aan het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) op het terrein van zorg en welzijn en draagt zo bij aan het Wmo-beleid van de gemeente.

Om haar werk goed te doen, zorgt de adviesraad dat zij:
• Vroegtijdig betrokken is bij het maken van gemeentelijk participatiebeleid.
• Ontwikkelingen signaleert op basis van contacten met de achterban.
• Maatschappelijke ontwikkelingen intensief volgt en betrokken blijft.

>> Missie en Visie van de adviesraad WMO

>> Profiel