Over de adviesraad

Over de adviesraad

De adviesraad WMO Apeldoorn is nauw betrokken bij het beleid van twee van de drie grote transities: de Jeugdwet 2015 en de wet WMO 2015. Over de 3e transitie: de Participatiewet 2015 adviseren collega’s van de adviesraad VWI.