“Optimaal meedoen in de samenleving

voor alle burgers van Apeldoorn”

 

Nieuwe leden voor de Adviesraad Wmo

De Adviesraad Wmo adviseert het college van burgemeester en wethouders – gevraagd en ongevraagd – over de vorming en uitvoering van al het gemeentelijke beleid dat de cliëntgroepen raakt op het gebied van de Wmo en de Jeugdzorg. Als gevolg van het rooster van aftreden zoeken wij enthousiaste en betrokken nieuwe leden. De volledige vacaturetekst van en het sollicitatieformulier vindt u op de website van de gemeente.

De adviesraad WMO Apeldoorn

De Adviesraad WMO Apeldoorn is een onafhankelijk adviesorgaan van burgemeester en wethouders. Haar streven is dat alle burgers van Apeldoorn optimaal kunnen meedoen in de samenleving. Met het belang van cliënten voor ogen, toetst de raad de plannen en de uitvoering kritisch en gaat te rade bij de inwoners van Apeldoorn die van gemeentelijke zorg gebruik maken. Doet de gemeente haar werk goed? Vallen er geen groepen tussen de wal en het schip?

De adviesraad is er voor u

Bij het opstellen van adviezen probeert de raad zoveel mogelijk te luisteren naar inwoners die zorg (gaan) krijgen van de gemeente. Vooral nu dit jaar veel veranderingen hun beslag gaan krijgen, wordt het nog belangrijker om vragen en zorgen van u als inwoner te verzamelen. Hoe pakken de plannen uit? Waarover heeft u zorgen? Wat kan in uw ogen beter? Wordt er goed naar u geluisterd? Krijgt u de juiste informatie? Wij horen graag van u.

Een vergadering bijwonen?

Dat kan en aanmelden hiervoor is niet nodig. De vergaderingen vinden meestal iedere tweede maandag van de maand plaats op het gemeentehuis. Raadpleeg de agenda voor de vergaderdata.

Per mail vergaderstukken ontvangen?

Wilt u de vergaderstukken per mail ontvangen? Via het contactformulier kunt u ons vragen u op de verzendlijst te plaatsen.


Stuur ons een mail

Uitleg over de rol en functie van de Wmo-raad

Doet de Wmo ook wat het moet doen?

Laat ons dat via het contactformulier weten. Wij handelen geen individuele vragen en klachten over toekenning, weigering of uitvoering van hulp af. Hiervoor kunt u terecht bij de uitvoerende organisaties.

Nieuws

Overzicht vergaderingen 2017

Bekijk het overzicht van alle openbare vergaderingen van de Adviesraad Wmo in 2017.

Lees verder

Meer nieuws