“Optimaal meedoen in de samenleving

voor alle burgers van Apeldoorn”

 

Einde Adviesraad Wmo per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 is er een einde gekomen aan de Adviesraad Wmo en de Adviesraad VWI van de gemeente Apeldoorn, vanwege de overgang naar de Adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn per 1 april 2020. In het eerste kwartaal van 2020 is een voorbereidende Overgangsraad Sociaal Domein Apeldoorn actief. Een nieuwe website en verdere informatie zal later volgen.

 

De adviesraad WMO Apeldoorn

De Adviesraad WMO Apeldoorn is een onafhankelijk adviesorgaan van burgemeester en wethouders. Haar streven is dat alle burgers van Apeldoorn optimaal kunnen meedoen in de samenleving. Met het belang van cliënten voor ogen, toetst de raad de plannen en de uitvoering kritisch en gaat te rade bij de inwoners van Apeldoorn die van gemeentelijke zorg gebruik maken. Doet de gemeente haar werk goed? Vallen er geen groepen tussen de wal en het schip?

Een vergadering bijwonen?

Dat kan en aanmelden hiervoor is niet nodig. De vergaderingen vinden meestal iedere tweede maandag van de maand plaats op het gemeentehuis. Raadpleeg de agenda voor de vergaderdata.

Per mail vergaderstukken ontvangen?

Wilt u de vergaderstukken per mail ontvangen? Via het contactformulier kunt u ons vragen u op de verzendlijst te plaatsen.


Stuur ons een mail

Uitleg over de rol en functie van de Wmo-raad

Doet de Wmo ook wat het moet doen?

Laat ons dat via het contactformulier weten. Wij handelen geen individuele vragen en klachten over toekenning, weigering of uitvoering van hulp af. Hiervoor kunt u terecht bij de uitvoerende organisaties.

Nieuws

Jaarverslag 2018 en Speerpunten 2019

Jaarverslag Adviesraad Wmo 2018 en Speerpunten 2019

Lees verder

Jaarverslag 2017 en Beleidsplan 2018

Adviesraad Wmo Jaarverslag 2017 en Beleidsplan 2018

Lees verder

Meer nieuws